Wie zijn wij    
Wie zijn wij
 Sichting Roparun Bergen op Zoom
 
 tel. 06-42531920   /  mail; elsbaarends@gmail.com
 RABObank rekeningnr. NL14 RABO 0301 2425 18

  Bestuur:                          
voorzitter  John Verkaart
secretaris
 
Els Baarends-Huijsmans
penningmeester      Marleen Janse
 

 © Copyright Stichting Roparun Bergen op Zoom 1999. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders
    vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, logo, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site
    aantreft bij Stichting Roparun Bergen op Zoom of gelicenceerd aan Stichting Roparun Bergen op
    Zoom.Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere
    wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor 
    uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Roparun Bergen op Zoom.


SPONSOREN
Wij danken al onze sponsoren! Ook sponsor worden? Neem contact met ons op voor meer informatie!
Stichting Roparun Bergen op Zoom
Pastoor Jutenlaan 54
4624 GT Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 24 30 22
Mobiel: 06 42 53 19 20
E-mailadres: info@roparunbergenopzoom.nl
Meer over Roparun
Social Media
Stichting Roparun Bergen op Zoom Twitter Twitter
Stichting Roparun Bergen op Zoom Facebook Facebook

Ontwerp & ontwikkeling: JeP webdesign